پروژه شبیه سازی | پروژه کد نویسی | ترجمه تخصصی

ارشد یاران شریف در کنار ارائه خدمات مشاوره و انجام پایان نامه، نگارش و چاپ مقالات ISI و ISC و مقالات علمی پژوهشی، خدماتی دیگر نظیر انجام سمینار، تحقیق و پروژه دانشجویی و پروژه های کد نویسی و شبیه سازی را نیز در حوزه فعالیت ها و خدمات خود دارد و بی شک در ارائه این خدمات نیز همچون خدمات دیگر نهایت دقت و کیفیت را مبذول می نماید. در ادامه لیست سایر خدمات ارشد یاران شریف را مشاهده می نمایید:

سمینار

پروژه های درسی تخصصی

تحقیق های دانشجویی

ترجمه عمومی و تخصصی

شبیه سازی

کد نویسی

کد نویسی های تخصصی با استفاده از نرم افزارهای فنی و به زبان های مختلف نظیر ASP.NET به زبان #C نرم افزار MATLAB و ...