انجام پايان نامه معماری و پروژه های دانشجویی معماری

نقطه عطف كارنامه هر دانشجوي رشته هنر و معماري پروژه ها و پايان نامه وي مي باشد. در عرصه رقابتي امروز توجه به امر پروژه و پايان نامه از اهميت ويژه اي برخوردار است، چرا كه نشان دهنده ميزان مهارت، تحقيق و پژوهش فرد در رشته مربوطه است.

در ادامه به معرفی رشته معماری و گرایش های آن و چارچوب انجام پایان نامه های آن در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری خواهیم پرداخت.

امروزه معماري ساختاري تخصص گرايانه در پيش گرفته است و اين رشته در هم در مقطع كارشناسي و هم در مقطع ارشد گرايش هاي متعددي پيدا كرده است. گرايش هاي معماري در مقطع ارشد به صورت زير هستند.

مديريت پروژه و ساخت

در دهه هاي اخير، ضرورت مديريت پروژه براي دستيابي به موفقيت در طرح ها و پروژه هاي مهندسي و به طور خاص، پروژه هاي صنعت ساختمان، توجه همگان به مباني مديريت پروژه را واداشت. بر اين مبنا مديريت پروژه، به نحو گسترده اي در دانشگاه ها، موسسات، سازمان ها و مجامع مهندسي مورد توجه قرار گرفت. مهم ترين هدف از گسترش آموزش در اين رشته نيز كسب مهارت هاي لازم جهت كنترل و مديريت پروژه ها در سه زمينه هزينه، زمان و كيفيت عنوان شد. بدين صورت پروژه ها و پايان نامه هاي اين رشته دانشگاهي را بيشتر عناوين زير تشكيل داده است:

 • مهندسي مجدد فرايندهاي سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه در پروژه هاي انبوه سازي صنعت ساختمان
 • معيارها و ضوابط طرح جانمايي تجهيز كارگاه هاي ساختماني و ابعاد حقوقي آن
 • ارائه يك روش كاربردي جهت آناليز تاخيرات پروژه هاي ساخت
 • تحليل ريسك پيمانكار در ساخت مجتمع هاي مسكوني پيش ساخته و ارائه راهكار
 • شناخت و موانع و ارائه راهكارهاي اجرايي به منظور تحقق مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني وزارت نيرو
 • روش ها و نتايج تلفيق مديريت ريسك و مهندسي ارزش در پروژه هاي معماري
 • مديريت ريسك پروژه هاي BOT نيروگاهي در ايران از ديدگاه شركت پروژه
 • پيشنهاد راهكارهايي براي به كارگيري تكنيك هاي مديريت دانش در مطالعات مهندسي ارزش
 • بهبود كسب و كار مبتني بر پروژه راهبردها و راهكارهاي كاربرد مباني مشترك مدل هاي بالندگي مديريت پروژه در شركت هاي ساختماني
 • تدوين استراتژي تجارت در شركت هاي ارائه دهنده خدمات فني و مهندسي در عرصه ساخت و ساز
 • توسعه و ساخت مدل بلوغ مديريت پروژه سازماني و رويكرد ارزش كسب شده
 • تاثير سيستم هاي اطلاعاتي بر مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور
 • تحليل كاربرد سيستم مديريت اجرا در ريسك جهت پيشنهاد ساختار قراردادي مناسب ايران
 • مدل فرآيندي مديريت هزينه و زمان در طرح هاي صنعتي كوچك و متوسط (SMES)

انرژي معماري

هزينه توليد انرژي و همچنين به هم خوردن نظام طبيعت و تجديد ناپذير بودن  برخي از انرژي ها و ساير مشكلات موجود در توليد انرژي نياز به ادبيات و عملكرد نظام مند و محطاطانه را در قبال صرف انرژي ايجاد كرده است. بررسي ها از مصرف بخش عظيمي از انرژي هاي توليد شده در حوزه صنعت ساختمان و سكونت گاه هاي انساني خبر مي دهد. بدين صورت نياز به طراحي و بهره برداري از ساختمان ها با صرف كمترين ميزان انرژي در اولويت قرار گرفت. رشته انرژي معماري نيز بيشتر سعي در آموزش مفاهيم طراحي مناسب و مهارت بهره گيري از عوامل اقليمي – بومي جهت كاهش مصرف انرژي با استفاده از به كارگيري فرم، مصالح و سيستم هاي مناسب است. بدين صورت درس ها و پروژه ها و موضوعات پايان نامه صورت گرفته توسط دانشجويان اين رشته به صورت زير بوده است:

 • مميزي انرژي يك ساختمان مسكوني با بهره گيري از نرم افزارهاي شبيه سازي انرژي در ساختمان
 • گزارش راهكارهاي كيفي جهت استفاده بهينه از انرژي هاي تجديد پذير در فعاليت هاي مختلف معماري
 • رهيافتي تحليلي به نگرش فرمي در طراحي آديتوريوم
 • مطالعه تاثير بام بر دماي داخل
 • پايدار سازي معماري: ريز اقليم ها، پوسته هاي سازگار و تاثيرات آن ها بر ساختار معماري
 • بررسي مشكلات ميان ميعان و روش هاي پيشگيري آن در طراحي مسكن در اقليم گرم و مرطوب
 • بررسي سيستم نماهاي دو پوسته و طراحي يك ساختمان اداري بر اساس آن
 • طراحي و محاسبه سايه اندازهاي طيفي جديد و تاثير آن بر انرژي و نور طبيعي ورودي ساختمان
 • طراحي مجتمع اقامتي مسكوني با رويكرد با رويكرد كاهش مصرف انرژي
 • بررسي معيارهاي مصرف و برچسب انرژي ساختمان در اقليم تهران

تكنولوژي معماري

اين رشته دانشگاهي به صورت عمده به تكنولوژي و فناوري هاي نوين  مرتبط با ساخت ساختمان مي پردازد و روي استفاده از پيشرفت علم در صنعت ساختمان تمركز دارد. بدين سان دانشجويان رشته تكنولوژي معماري نيز به انجام پروژه و پايان نامه با موضوعات زير پرداخته اند:

 • طراحي پارك سازه ها با رويكرد مبتني بر مفاهيم معماري سازه
 • طراحي ساختمان بلند مرتبه اداري با استفاده از ايده هاي طراحي سازه هاي كابلي
 • دبيرستان فردا، فناوري نوين در كالبد فضاهاي آموزشي نوين
 • كاربرد هوش مصنوعي در انتخاب سيستم سازه اي ساختمان هاي بلند
 • سازه انعطاف پذير، شاخصه كيفيت مسكن مناسب
 • بررسي الگوهاي ساختاري سازه هاي فضاكار و طراحي مجموعه ورزشي
 • طراحي فرودگاه با استفاده از مصالح هوشمند 

مرمت ابنيه

جهت احیای بناها، مجموعه ها، محوطه ها و بافت های تاریخی، دانشگاه ها و موسسات زمینه ای را برای تعلیم دانشجو جهت آموزش در بخش های مطالعه، حفاظت، مرمت و احیای بناها فراهم کردند. برخی از حوزه ها و موضوعات کار شده در این رشته جهت انجام پایان نامه و پروژه به صورت زیر می باشند:

 • بهسازي و نوسازي گذر تكيه و طراحي يك نمونه مركز خدماتي در امتداد آن
 • باز زنده ساري فضاي شهري در هسته فرهنگي – تاريخي تهران
 • احياي بافت تاريخي با رويكرد مشاركت مردمي
 • طراحي الگوي معماري در بافت تاريخي: نمونه موردي بازارچه نائب السلطنه محله سيروس
 • بررسي مباني نظري مداخله در بافت هاي با ارزش روستاي ايران، نمونه موردي روستاي ابيانه محله هرده
 • بررسي عوامل موثر بر تحولات بافت هاي تاريخي، نمونه موردي: عودلاجان مياني تهران
 • روش ها و قواعد طراحي در بافت ارزشمند تاريخي، نمونه موردي: مهد مولوي كياني محله سيروس
 • مباني نظري برنامه ريزي و مداخله در بافت هاي با ارزش روستايي با رويكرد مشاركت مردمي

معماري

پروژه ها و پايان نامه هاي اين رشته در صدد افزايش مهارت دانشجويان در حوزه طراحي هاي معماري از قبيل طراحي هاي مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، درماني، اقامتي، ورزشي، فرهنگي و ... پیش بینی شده است.  برخي از پايان نامه هاي اين رشته را مي توان به صورت زير عنوان كرد:

 • طراحي مجتمع تجاري با تاكيد بر جذابيت و غناي بصري عناصر سبز زيست محيطي
 • طراحي بر پايه آموزه هاي بومي در محيط كويري
 • طراحي گونه اي از مجموعه هاي زيستي براي زندگي هاي موقت و محدود در قالب طراحي سكوهاي مسكوني
 • بن ياد معماري ايران (خواستگاه جنبش بازيابي معماري ايراني)
 • طراحي موزه علوم كودكان در شهرك غرب تهران
 • مجموعه تفريحي – اقامتي استعدادهاي درخشان (جزيره كيش)
 • بورس اوراق بهادار تهران
 • مجموعه تفريحي ورزشي با تاكيد بر ورزش هاي آبي در ساحل غربي كارن

معماري داخلي

رشته معماري داخلي روي مهارت دانشجويان در زمينه بهينه سازي و عملكرد گرايي و زيبايي فضاهاي داخلي ساختمان  جهت انجام غعاليت هاي روزانه ساكنين تاكيد دارد. برخي از پروژه ها و پايان نامه هاي اين رشته تحت عناوين زير انجام شده اند:

 • طراحي داخلي خانه مسكوني با تاكيد بر عامل نور در انتخاب مصالح و ديتيل اجرايي
 • طراحي داخلي مجموعه اداري
 • طراحي كتابخانه با تاكيد بر نور و اكوستيك در انتخاب المان ها و عناصر داخلي و سازه اي
 • طراحي داخلي مجموعه درماني با تاكيد بر بهداشت محيط
 • طراحي داخلي سالن همايش هاي استاني شهر مشهد

طراحي شهري

طراحي شهري فعاليتي است ميان رشته اي و گروهي كه در پي حل مسائل و معضلات شهري و ساماندهي كالبدي و فضايي به عرصه عمومي شهر جهت اعتلاي سطح رفاه و آسايش شهروندان در پي ارتقاي كيفيت محيط و زيستگاه انساني است. اين رشته نيز مانند معماري مابين هنر و مهندسي است و افراد تحصيل كرده در اين رشته در هر دو بعد آن آموزش هاي لازم را بايد كسب كرده باشند. عناوين پايان نامه ها و پروژه هاي اين رشته را مي توان به صورت زير نام برد:

 • ساماندهي فضاي باز شهري بر اساس طراحي ميدانگاه و مجموعه هاي فرهنگي
 • تعامل با طبيعت طراحي باغ كبوتر خانه در پارك جمشيديه تهران
 • ساماندهي عملكردي – كالبدي كانون هاي شهري در عرصه زندگي جمعي
 • ساماندهي اراضي پارك جنگلي گيشا به عنوان منطقه ويژه گردشگري

معماري منظر

معماری منظر یکی دیگر از گرایش های معماری است که سعی در ایجاد تعامل بین سه مقوله طبیعت و محیط زیست انسانی، ارتباط انسان و طبیعت، و زیبایی شناختی هنری دارد و به ساماندهی زمین و فضا با بهره گیری از طبیعت جهت خلق آثار معماری می پردازد. از آثار پايان نامه اي در اين رشته مي توان به موراد زير اشاره داشت:

 • آواي طبيعت (مجموعه تفريحي، گردشي، فرهنگي نابينايان)
 • طراحي منظر شهري با رويكرد اجتماعي توسعه پايدار
 • باز پويايي منظر شهري گذر ذغالي ها و تاثير آن بر بهبود حيات شهري
 • طراحي اطراف رودخانه دركه حد فاصل پل مديريت و پل ملاصدرا
 • ساماندهي و معماري منظر گنجنامه همدان
 • احياي هويت و ساماندهي ساحل مير مهنا 

معماري اسلامي

در كنار طراحي هاي معماري جهت تامين آسايش و رفاه حال ساكنين و شهروندان و توجه به مسائل زيبايي شناختي شهر و ساختمان، نهاد ها و سازمان هاي آموزشي در جهت تعليم افراد و دانشجويان جهت انجام روند طراحي ابنيه بر اساس ديدگاه ها و مسائل اسلامي برآمدند. رشته معماري اسلامي به

 • بررسي و تبيين معماري هويت مدار با رويكرد رابطه انسان و نماد از منظر اسلام
 • طراحي مجموعه آموزشي با رويكرد هويت ايراني- اسلامي
 • طراحي جلوخان مسجد جامع عقيق شيراز
 • مركز همايش هاي مردمي كشورهاي اسلامي خانه گفتمان ، تهران – نياوران

معماری پس از سانحه

و اما آخرين گرايش كه در سال هاي اخير با توجه به بالا بودن تعداد  بلايا و سوانح طبيعي و غير طبيعي در كشور، توسط ارگان هاي آموزشي به ليست گرايش هاي معماري افزوده شد، گرايش معماري پس از سانحه مي باشد. مركز توجه آموزه هاي اين گرايش شناخت بلايا و سوانح طبيعي و انساني، بازسازي، مقاوم سازي، طراحي سكونت گاه هاي موقت و ... مي باشد. از عناوين پايان نامه اي اين رشته مي توان به موارد زير اشاره داشت:

 • طراحي الگويي براي اسكان پس از سانحه با استفاده از معماري بومي نواحي شمال كشور
 • طراحي الگوي سكونتگاه موقت زلزله زدگان بر اساس اقليم مناطق سردسير
 • طراحي الگوي مجموعه امدادي و درماني پس از وقوع سوانح طبيعي، نمونه موردي: ورزقان

و اما گرايش هاي معماري در مقطع دكترا به سه صورت كلي زير مي باشند:

 • معماري
 • معماري اسلامي
 • مديريت پروژه و ساخت

 

نرم افزارها و روش هاي ارائه و پرزانته

رشته معماري و گرايش هاي مختلف (جز گرايش مديريت پروژه و ساخت) به دليل ترسيمي و گرافيكي بودنشان، از نرم افزارهاي گرافيكي و ترسيمي به صورت گسترده استفاده مي كنند. دانشجويان اين رشته هر كدام بنا به سليقه و خلاقيت فردي خود از روش هاي خاص و منحصر به فرد جهت ارائه و پرزانته پروژه هايشان استفاده مي كنند. البته نمود چندين نرم افزار و روش ارائه بسيار غالب تر و مرسوم تر هستند:

 • Auto CAD
 • 3D MAX & V Ray
 • Revit Architectural
 • Sketch
 • Realtime landscape pro
 • Grasshopper
 • Photoshop

كه گروه معماري ارشد ياران با تسلط كامل روي هر كدام از اين نرم افزارها و روش هاي پرزانته، سعي در انجام پروژه ها به نحو مطلوب و در شان دانشجويان معماري دارد.

در گرايش مديريت پروژه و ساخت نيز گروه معماري ارشد ياران با مهارت و تسلط عالي روي نرم افزارهاي مديريتي و تحليلي و آماري از جمله,  , SPSS, Excel , P6 , MS Project … كماكان از بهترين هاي اين رشته به شمار مي روند.

 

روال انجام پروژه ها و پايان نامه ها

گروه معماري ارشدياران متشكل از بهترين اساتيد، دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته ها و گرايش هاي مختلف پرديس هنرهاي زيبا و دانشگاه هنر تهران مي باشند. روال و خدمات گروه پس از سال ها تجربه در انجام پايان نامه و پروژه ها، به صورت زير مي باشد:

 • انتخاب موضوع (در صورت تمايل متقاضي)

 • پروپوزال

 • اصلاحيه (در صورت وجود)

 • رساله

 • اصلاحيه (در صورت وجود)

 • طراحي در سه مرحله و انجام اصلاحيه هاي مربوط به هر مرحله در صورت الزام